پکیج یک

15,000 تومان تومان

ثبت 1 کسب و کار یا مکان که برای 45 روز فعال خواهند بود!
 • check_circle_outline یک کسب و کار یا مکان
 • check_circle_outline برای 45 روز
 • check_circle_outline به صورت مکان معمولی
 • check_circle_outline رایگان برای مدت محدود
همین حالا ثبت کنید

پکیج پیشنهادی

50,000 تومان

ثبت 2 کسب و کار یا مکان معمولی که برای 180 روز فعال خواهند بود!
 • check_circle_outline دو کسب و کار یا مکان
 • check_circle_outline برای 6 ماه
 • check_circle_outline به صورت مکان معمولی
 • check_circle_outline همراه با لینک سایت
همین حالا ثبت کنید

پکیج ویژه

100,000 تومان

ثبت 3 مکسب و کار یا مکان شاخص که برای 365 روز فعال خواهند بود!
 • check_circle_outline سه کسب و کار یا مکان
 • check_circle_outline برای 1 سال
 • check_circle_outline به عنوان شاخص در نتایج جستجو
 • check_circle_outline همراه با لینک سایت
همین حالا ثبت کنید